חפש
צרו קשר

פתרון M3 ניהול פיננסי - Financial Management

ניהול כל החשבונות, התקציבים, רכישות, מיזוגים או דיווחים נדרשים.

הפתרון הגלובאלי המתאים לארגונים בעלי פעילות בינלאומית, רב-חברתית ורב-מטבעית, בעלי יחידות פעילות רבות.

הפתרון מעניק את הכלים הנחוצים לניהול כל המידע הפיננסי, החיצוני והפנימי, הקשור לארגון ומאפשר חסכון, התייעלות וחלוקת משאבים יעילה ורווחית.
 
הנהלת חשבונות • ניהול חשבונות לקוח • ניהול חשבונות ספקים • ניהול תזרים מזומנים • התאמות בנקים • תכנון וניהול תקציב • תמחיר ותחשוב • תמחיר רכש • תמחיר מוצר • ניהול מימדים חשבונאיים

מרכיבי פתרון M3 יגנו על ערך ההשקעה ויגדילו את שווי הארגון, באמצעות פישוט ואיחוד המידע והתהליכים הטכנולוגיים בארגון.